prehistorie en oudheid

Een kleine familie wolharige mammoeten zwerven over het euraziatische continent gedurende de laatste ijstijd

Neanderthaler man en vrouw

Neanderthalervrouw met oker bodypaint

Mesolithisch kamp van jagers-verzamelaars, Ede, omstreeks 6000 voor Christus.

Informatiebord over gebruik van dierlijke producten (hier de wolf) in de prehistorie.

Crematie van een overledene nabij een nederzetting op de Brabantse zandgronden rond 400 voor christus. Aquarel.

Nederzetting en interieur, bronstijd. Olieverf op papier.

Huis en erf in de ijzertijd, Meerhoven, Noord-Brabant.  Aquarel.

Huis en erf in de ijzertijd, Someren, Noord-Brabant.

Begrafenis van een romeinse soldaat, derde eeuw, Someren, Noord-Brabant.

De agora en acropolis van Athene, vijfde eeuw voor christus.

Een Actuaria, romeinse kustvaarder, eerste eeuw. 

Olijfpers op Romeinse Villa Rustica, eerste eeuw.

Romeinse villa rustica, eerste eeuw.

Druivenpluk op romeinse Villa Rustica, eerste eeuw.

Vogelvlucht gezicht op nederzetting, Ede, derde eeuw.

Beeldjesoffer bij het verlaten van de woonplaats, Ede, derde eeuw.

Na de crematie, Ede, derde eeuw.

Depositie van de uitrusting door een Romeinse legionair, vierde eeuw (Peelhelm). Olieverf op papier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.