Landschapsbiografie De Dommel

Op 21 April 2023 verschijnt het boek “Het stroomgebied van de Dommel – een landschapsbiografie”, over de geschiedenis van het stroomgebied van de rivier De Dommel in Noord Brabant. In opdracht van stichting Het Groene Woud heb ik hiervoor 6 grote impressies gemaakt van landschap en historische plekken langs de Dommel, waarvan deze impressie van de watermolen bij Kasteren al eerder in een publicatie is gebruikt.

De Bodem Van Elde is een gebied bij Boxtel en Kasteren in Brabant dat eeuwenlang gebruikt is als bron voor gebruikshout, weiden van schapen, koeien en andere doeleinden van de plaatselijke bevolking. Hier een impressie van het gebied in de vijftiende eeuw.

De Burcht van Rode was een versterkt terrein met een naastliggende motte in bezit van de heren van Rode. Op het terrein stond romaanse sint Odakerk, die nu verdwenen is. Hier een reconstructie van het terrein in de twaalfde eeuw. De motte had toen vermoedelijk al geen verdedigende functie meer.

Kasteel Eymerik was de voorloper van het huidige Kasteel Heeze bij Heeze in Brabant. Hier een impressie van de situatie in de veertiende eeuw.

Vlak voor Boxtel ligt het gehucht Kasteren waar in de twaalfde of dertiende eeuw een watermolen in de Dommel is aangelegd. Deze impressie geeft een indruk van de molen in de vijftiende eeuw. In 1960 bandde de molen door een blikseminslag geheel af.

De Dommel bij Kasteren in Brabant, omstreeks zestiende eeuw. Om de watermolen zo maximaal mogelijk aan te drijven, verhoogde de molenaar het waterniveau door de stuw bij de molen af te sluiten. Daardoor stroomden ook delen van het omliggende land onder, wat vaak tot conflicten met de boeren leidde.

Summiere vermeldingen van plunderingen in de Kempen in 883 en 891 en aangetroffen muntschatten in Aalst en Blixembosch bij Eindhoven vertellen ons dat de vikingen ook in Brabant zijn geweest. Hier een impressie van een gehucht dat aangevallen wordt door een groep vikingen. Rechts achter het huis proberen de bewoners nog snel hun waardevolle munten te begraven.

Reacties zijn gesloten.