industriële revolutie en moderne tijd

De “Rocket”, stoomlocomotief gebouwd door Robert Stephenson, 1829.

De “Rocket” stoomlocomotief bij station Edge Hill, Liverpool 1830-1834.

Kolenmijn in Engeland, industriële revolutie, begin negentiende eeuw.

Amerikaanse burgeroorlog, Pickett”s charge, Gettysburg, 3 juli 1863.

De ” Warrior”. Brits slagschip uit de tweede helft van de negentiende eeuw.

De ” Dreadnought”. Brits slagschip, 1906.

Loopgraven tijdens de eerste wereldoorlog, 1916.

Het Achterhuis. Doorsnede van het verblijf van Anne Frank en haar familie gedurende de tweede wereldoorlog.

De ontwikkeling van computers en communicatie vanaf ca. 1950 – heden.

Reacties zijn gesloten.