Ceide Fields

Ceide Fields

Ceide Fields is een complex van muurtjes, grafmonumenten en bewoningssporen uit het Neolithicum aan de Atlantische kust van Ierland. Deze tekening toont een de crematie van een overledene voor de Behy Tomb, een graftombe gelegen tussen de muurtjes die dienden als begrenzingen voor het vee. Tegenwoordig is het complex bedolven onder een dikke veenlaag, veroorzaakt door de ontbossing gedurende aanleg en gebruik van dit gebied.

Reacties zijn gesloten.