welkom

Beelden spreken voor zich…..welkom op deze website met mijn werk als  illustrator en animator gespecialiseerd in onderwerpen uit de archeologie, geschiedenis en raakvlakken daarvan.

Gedetailleerde impressies vertellen het verhaal van een moment uit de (pre)historie, bijvoorbeeld op basis van archeologische opgravingen. Daarbij wordt steeds getracht tot een zo verantwoord mogelijke interpretatie te komen.  Voorheen werden hiervoor traditionele technieken als olieverf en aquarel gebruikt. Tegenwoordig zijn die vervangen door moderne 3D technieken die ook animatie, VR  en interactieve (game) toepassingen mogelijk maken. Opdrachtgevers zijn o.a. musea, gemeenten, archeologische bureaus, (educatieve) uitgevers, universiteiten en andere instanties.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.